Znaleziono 6 artykułów

Tomasz Stolarczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Księgozbiory wybranych bibliotek klasztornych braci kaznodziejów w Polsce w XVII w. na podstawie zachowanych inwentarzy Tomasz Stolarczyk s. 45-56
Biblioteka przy kościele kolegiackim w Wieluniu w świetle inwentarza z 1766 roku Tomasz Stolarczyk s. 47-62
Stempel tłoka pieczęci rycerskiej - znalezisko z okolic Jawora Dagmara Adamska Tomasz Stolarczyk s. 79-84
"Dzieje klasztoru dominikanów w Sieradzu od lat 30 : XIII wieku do 1864 r.", Grzegorz Wierzchowski, Sieradz 2012 : [recenzja] Tomasz Stolarczyk Grzegorz Wierzchowski (aut. dzieła rec.) s. 169-173
Biblioteka łowickiego konwentu dominikańskiego w początkach XVII wieku i jej księgozbiór Tomasz Stolarczyk s. 169-183
"Analecta Dominiciana. Szkice z dziejów Zakonu Braci Kaznodziejów w Polsce Środkowej (XIII-XVIII wiek)", Tomasz Stolarczyk, ("Biblioteka Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego", t. XX), Wieluń 2016 : [recenzja] Krzysztof Kaczmarek Tomasz Stolarczyk (aut. dzieła rec.) s. 250-252