Znaleziono 9 artykułów

Nella Stolińska-Pobralska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Fundacja jako instytucja wsparcia rodziny i dziecka sierocego Nella Stolińska-Pobralska s. 57-68
Przemysłowa i wielokulturowa Łódź okresu międzywojnia jako środowisko opiekuńcze Nella Stolińska-Pobralska s. 99-105
Dom pomocy społecznej jako instytucja polskiego systemu zabezpieczenia społecznego osób starszych Nella Stolińska-Pobralska s. 101-118
Hospicjum dla dzieci jako instytucja wspierająca rodzinę w kryzysie Nella Stolińska-Pobralska s. 112-123
Publiczno-prawny charakter instytucjonalnej opieki nad dzieckiem trzyletnim w Polsce Nella Stolińska-Pobralska s. 115-125
Care for education of the young generation in the newspaper “Development” in years 1918-1933 Nella Stolińska-Pobralska s. 125-136
Family Diagnostic and Consultation Centers as Institutions Supporting Courts and Families In Case of Maladjusted Minors Nella Stolińska-Pobralska s. 127-138
Pomoc społeczna – Niebieska Karta instytucją przeciwdziałania przemocy w rodzinie Nella Stolińska-Pobralska s. 147-158
"Patologia eurosieroctwa w Polsce : skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin", Stanisław Kozak (red.), Warszawa 2010 : [recenzja] Nella Stolińska-Pobralska Stanisław Kozak (aut. dzieła rec.) s. 221-223