Znaleziono 2 artykuły

Daniel Stompel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zaburzenia językowe w chorobach neurodegeneracyjnych : aspekty diagnostyczne i terapeutyczne Tatiana Lewicka Iwona Nowakowska-Kempna Daniel Stompel s. 76-94
Aspekty diagnozy i terapii zaburzeń połykania w schorzeniach pozapiramidowych na przykładzie choroby Parkinsona Magdalena Boczarska-Jedynak Tatiana Lewicka Daniel Stompel s. 115-124