Znaleziono 4 artykuły

Rochelle Stone

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Leśmian i drugie pokolenie symbolistów rosyjskich Rochelle Stone Ignacy Sieradzki (tłum.) s. 19-50
Poezja Leśmiana a romantyzm polski Rochelle Stone s. 147-164
"Poezja Leśmiana a romantyzm polski", Rochelle Stone, "Pamiętnik Literacki" z. 2 (1973) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Rochelle Stone (aut. dzieła rec.) s. 160
"Życie -snem" Bolesława Leśmiana Rochelle Stone s. 247-253