Znaleziono 3 artykuły

Anna Straszewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Teoria Moritza Wagnera o powstawaniu gatunków. Przyczynek do biogeografii dziejów", Józef Babicz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966 : [recenzja] Anna Straszewicz Józef Babicz (aut. dzieła rec.) s. 155-158
Claude Bernard jako uczony i metodolog. Zebranie dyskusyjne Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Anna Straszewicz s. 214-219
Jubileusz dzieła Darwina "O powstawaniu gatunków" Anna Straszewicz s. 309-312