Znaleziono 14 artykułów

Maria Straszewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Studium języka i kultury polskiej dla cudzoziemców - "Polonicum" Maria Straszewska s. 11-20
Sprawozdanie z podróży naukowej do Francji (1959 r.) Maria Straszewska s. 18
Sprawozdania z podróży naukowych za granicę Jadwiga Czachowska Jan Detko Jerzy Kądziela Roman Sobol Maria Straszewska Ryszard Wojciechowski Jerzy Święch s. 97-104
Środowisko uniwersyteckie w podziemiu wojskowym Maria Straszewska s. 110-123
Badania nad literaturą polską okresu Romantyzmu Maria Straszewska Czesław Zgorzelski s. 122-137
"Kilka refleksji o romantycznych obyczajach literackich (pierwsze przekłady Mickiewicza)", Maria Straszewska [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Maria Joczowa Maria Straszewska (aut. dzieła rec.) s. 141
"Życie literackie Wielkiej Emigracji we Francji 1831-1840", Maria Straszewska, Warszawa 1970 : [recenzja] Ksenia Kostenicz Maria Straszewska (aut. dzieła rec.) s. 194
Spotkanie z Polską Maurice'a de Guérin Maria Straszewska s. 253-264
"„Tygodnik Literacki”. 1838-1845. Zarys monograficzny", Bogdan Zakrzewski, Warszawa 1963, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: Historia Literatury, 5, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, s. 236, 4 nlb. : [recenzja] Maria Straszewska Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 266-270
"Życie literackie Wielkiej Emigracji we Francji. 1831-1840", Maria Straszewska, Warszawa 1970, Państwowy Instytut Wydawniczy, Z prac Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 482, 2 nlb. + 36 wklejek ilustr. : [recenzja] Maria Dernałowicz Maria Straszewska (aut. dzieła rec.) s. 324-329
Bibliografia pism Wacława Borowego (w zarysie) [1914-1950] s. 456-462
"Poglądy literackie koterii petersburskiej w latach 1841-1843", Mieczysław Inglot, Wrocław 1961, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Seria A, nr 73, s. 194 : [recenzja] Maria Straszewska Mieczysław Inglot (aut. dzieła rec.) s. 541-548
"Czasopisma literackie w Królestwie Polskim w latach 1832-1848", Maria Strzaszewska, redaktor naukowy: Maria Żmigrodzka, Wrocław 1953-1959, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Studia Historycznoliterackie, pod redakcją Jana Kota, t. 22-23, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, część pierwsza (1832-1840): s. 183; część druga (1840-1848): s. 372, 4 nlb. : [recenzja] Antonina Bartoszewicz Maria Straszewska (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 560-566
"Очерки по истории русской журналистики и критики", t. 1: XVIII и 1. Пол. XIX в., Ленинград 1950, s. 604 : [recenzja] Maria Straszewska s. 1226-1229