Znaleziono 19 artykułów

Jerzy Strojnowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historia medycyny wobec relatywizmu Jerzy Strojnowski s. 5-18
Ewolucjonizm w psychiatrii w XIX w. Jerzy Strojnowski s. 51-69
Józef Oettinger, pierwszy habilitowany docent i profesor historii medycyny na polskim uniwersytecie (1818-1895) Jerzy Strojnowski s. 57-69
"Three Hundred Years of Psychiatry, 1535-1860. A History Presented in Selected English Textes", R. Hunter, I. Macalpine, Oxford 1963 : [recenzja] Jerzy Strojnowski R. Hunter (aut. dzieła rec.) I. Macalpine (aut. dzieła rec.) s. 144-145
"Goethe als Patient", Wolfgang H. Veil, Stuttgart 1963 : [recenzja] Jerzy Strojnowski Wolfgang H. Veil (aut. dzieła rec.) s. 151
Witold Chodźko jako lubelski neurolog i psychiatra w latach 1901-1907 Jerzy Strojnowski s. 287-308
Stanowisko historyka medycyny wobec czasopism lekarskich Jerzy Strojnowski s. 357-360
"Geschichte und Geographie der wichtigsten Krankheiten", Erwin H. Ackerknecht, Stuttgart 1963 : [recenzja] Jerzy Strojnowski Erwin H. Ackerknecht (aut. dzieła rec.) s. 382-383
"Józef Babiński. Jego życie i dzieła", Eufemiusz Herman, Warszawa 1965 : [recenzja] Jerzy Strojnowski Eufemiusz Herman (aut. dzieła rec.) s. 386-387
"Was ist der Mensch? Philosophische Anthropologie als Geistegeschichte der neuesten Zeit", Hans-Joachim Schoeps, Göttingen 1960 : [recenzja] Jerzy Strojnowski Hans-Joachim Schoeps (aut. dzieła rec.) s. 413
Materiały historycznomedyczne w Archiwum PAN Jerzy Strojnowski s. 420-421
"Schiller - Sein Leben und die Medizin im 18. Jahrhundert", Wilhelm Theopold, Stuttgart 1964 : [recenzja] Jerzy Strojnowski Wilhelm Theopold (aut. dzieła rec.) s. 478
"Poczet wielkich medyków", Grzegorz Fedorowski, Warszawa 1967 : [recenzja] Jerzy Strojnowski Grzegorz Fedorowski (aut. dzieła rec.) s. 541-543
"Frühe Anatomie. Eine Anthologie", Stuttgart 1967 : [recenzja] Jerzy Strojnowski s. 548-553
"Poczet wielkich biologów", Kazimierz Greb, Warszawa 1967 : [recenzja] Jerzy Strojnowski Kazimierz Greb (aut. dzieła rec.) s. 608-610
Jędrzej Śniadecki, pionier seksuologii naukowej w Polsce Jerzy Strojnowski s. 775-798
"Krótki zarys dziejów nauki o krwi", Romuald Wiesław Gutt, Warszawa 1970 : [recenzja] Jerzy Strojnowski Romuald Wiesław Gutt (aut. dzieła rec.) s. 821-822
Posiedzenie Prezydium Międzynarodowego Towarzystwa Historii Medycyny Jerzy Strojnowski s. 837-838
Zebranie Francuskiego Towarzystwa Historii Medycyny Jerzy Strojnowski s. 838