Znaleziono 10 artykułów

Monika Strus-Wołos

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Oczami prowincjuszy Monika Strus-Wołos s. 64-68
O niebezpieczeństwie odrzucenia przez sąd nieopłaconego środka odwoławczego albo środka zaskarżenia mimo uchylenia przepisu art. 1302 § 3 k.p.c. Monika Strus-Wołos s. 141-144
Jeszcze o „adwokaturze Grishama” – odpowiedzi adw. O. Sztejnert i adw. A. Tomaszkowi Monika Strus-Wołos s. 142-143
Spotkanie dyskusyjne CCBE poświęcone dostępowi do pomocy prawnej i świadczeniu usług prawnych pro bono Monika Strus-Wołos s. 275-277
„Plus Minus”z minusem Monika Strus-Wołos s. 296-297
Szkolenie prawników Monika Strus-Wołos s. 296-297
Spotkanie dyskusyjne CCBE poświęcone europejskiej współpracy w sprawach cywilnych i dostępowi do pomocy prawnej Monika Strus-Wołos s. 304-305
Zgromadzenie Izby radomskiej Monika Strus-Wołos s. 310-311
Izba radomska Monika Strus-Wołos s. 318-319
Szpalty pamięci : adw. dr Tomasz Majewski (1917-2006) Monika Strus-Wołos s. 356-359