Znaleziono 5 artykułów

V. V. Struve

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Korpus bosporskikh nadpisei = Corpus Inscriptionum Regni Bosporani CIRB", ed. V. V. Struve [et al.], Moscow-Leningrad 1965 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman V. V. Struve (aut. dzieła rec.) s. 199
"Rol' grekov v epokhu Ptolemeya I na osnovanii demoticheskikh papirusov GMII im. A. S. Pushkina = The Role of the Greeks in the Epoch of Ptolemy I according to the Evidence of the Demotic Papyri of A. S. Pushkin State Museum of Fine Arts", V. V. Struve, [w:] "The Philology and History of the Foreign Countries of Asia and Africa", Leningrad 1965 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman V. V. Struve (aut. dzieła rec.) s. 203-204
"Nekotoryye aspekty sotsialnogo razvitiya Drevnego Vostoka = Some Aspects of the Social Development of the Ancient Orient", V. V. Struνe, "Voprosy Istorii", 1965, nr 5 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman V. V. Struve (aut. dzieła rec.) s. 203
"Obshchiny Egipta i Shumera i obshchiny Indii = The Communities of Egypt and Sumer and the Communities of India", V. V. Struve, "Vestnik Leningradskogo Universiteta", XVIII, 1965, no 20 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman V. V. Struve (aut. dzieła rec.) s. 204
"Obshchestvennyi stroy ellinisticheskogo Egipta = The social structure of the Hellenistic Egypt", V. V. Struve, "Voprosy Istorii", 1962, nr 2 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman V. V. Struve (aut. dzieła rec.) s. 424-425