Znaleziono 4 artykuły

Anna Stryjakowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Turysta poszukiwaniu domu : tożsamość ponowoczesna w Encyklopedii Duszy Rosyjskiej Wiktora Jerofiejewa = A tourist in search of a home : postmodern identity in Victor Erofeev's "Encyclopaedia of the Russian Soul" Anna Stryjakowska s. 57-64
Transgresyjny wymiar miłości cielesnej w powieści "Голубое сало" Władimira Sorokina Anna Stryjakowska s. 105-116
Dyktatura historii, amfetamina geografii: Europa zwana środkową w esejach Jurija Andruchowycza i Andrzeja Stasiuka Anna Stryjakowska s. 157-165
"Wschód porwany"? : obraz westernizującej się Polski w eseistyce Wiktora Jerofiejewa i Andrzeja Stasiuka Anna Stryjakowska s. 269-279