Znaleziono 37 artykułów

Grzegorz Strzelczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Chrystologia poprawności politycznej: J. Shelby Spong Grzegorz Strzelczyk s. 21-31
Digitalizacja i publikacja elektroniczna "Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych" Grzegorz Strzelczyk s. 22-26
Hermeneutyczne tło pewnej chrystologii: wokół sprawy Rogera Haighta Grzegorz Strzelczyk s. 40-49
Bezgrzeszność Jezusa z Nazaretu jako problem współczesnej chrystologii systematycznej Grzegorz Strzelczyk s. 49-58
„Istotą, a nie tylko stopniem” (LG 10) : hipoteza wyjaśnienia Grzegorz Strzelczyk s. 126-134
Maryi świadomość tożsamości i misji Jezusa Grzegorz Strzelczyk s. 144-161
Tomasza Węcławskiego "Uniwersum wczesnych chrześcijan" : uwagi krytyczne Grzegorz Strzelczyk s. 171-180
"Tout récapit uler dans le Christ. Christologie et sotériologie d’Irénée de Lyonę", Bernard Sesboüé, Paris 2000 Ł żrecenyjaś Grzegorz Strzelczyk Bernard Sesboüé (aut. dzieła rec.) s. 185-187
"Divinity and Humanity : The Incarnation Reconsidered", Oliver Crisp, Cambridge 2007 : [recenzja] Grzegorz Strzelczyk Oliver Crisp (aut. dzieła rec.) s. 187-188
"La responsabilité des théologiens. Mélanges offerts a Joseph Doré", Paris 2002 : [recenzja] Grzegorz Strzelczyk s. 187-188
"Pers on-Exegese und Christologie bei Augustinus. Zur Herkunft der Formel una persona", Hubertus R. Drobner, Leiden 1986 : [recenzja] Grzegorz Strzelczyk Hubertus R. Drobner (aut. dzieła rec.) s. 188-191
"Christology and Science", F. LeRon Shults, Aldershot 2008 : [recenzja] Grzegorz Strzelczyk F. LeRon Shults (aut. dzieła rec.) s. 189-190
„Nowe życie w Chrystusie” - naśladowanie czy upodobnienie? Grzegorz Strzelczyk s. 193-202
"Les grands chantiers de la christologie", Jean-Louis Souletie, Paris 2005 : [recenzja] Grzegorz Strzelczyk Jean-Louis Souletie (aut. dzieła rec.) s. 198-200
"Le Christ de Tertullie", Jérôme Alexandre, Paris 2003 : [recenzja] Grzegorz Strzelczyk Jérôme Alexandre (aut. dzieła rec.) s. 200-201
"La périchorèse des personnes divines : Immanence mutuelle : Réciprocité et communion", Emmanuel Durand, Paris 2005 : [recenzja] Grzegorz Strzelczyk Emmanuel Durand (aut. dzieła rec.) s. 201-203
Wierność Chrystusa Grzegorz Strzelczyk s. 217-233
"The Suffering of the Impassibile God : The Dialectics of Patristic Thought", Paul L. Gavriluk, Oxford 2004 : [recenzja] Grzegorz Strzelczyk Paul L. Gavriluk (aut. dzieła rec.) s. 226-227
"Christ and Horrors : The Coherence of Christology", Merylyn McCord Adams, Cambridge 2006 : [recenzja] Grzegorz Strzelczyk Merylyn McCord Adams (aut. dzieła rec.) s. 227-228
"Jesus Our Redeemer : A Christian Approach to Salvation", Gerald O’Collins, Oxford 2006 : [recenzja] Grzegorz Strzelczyk Gerald O'Collins (aut. dzieła rec.) s. 229-230
"La figura di Cristo nel Commento al Salmo 118 di Ambrogio di Milano", Giorgio Maschio, Roma 2003 : [recenzja] Grzegorz Strzelczyk Giorgio Maschio (aut. dzieła rec.) s. 231-232
"La figura di Cristo nel >>Commento al Salmo 118<< di Ambrogio di Milano", Giorgio Maschio, Roma 2003 : [recenzja] Grzegorz Strzelczyk Giorgio Maschio (aut. dzieła rec.) s. 231-232
"Gesù Cristo volto del Padre e modello dell’uomo : L’apporto della visione francescana", Giovanni Iammarrone, Padova 2004 : [recenzja] Grzegorz Strzelczyk Giovanni Iammarrone (aut. dzieła rec.) s. 232-233
"Gesù Cristo volto del Padre e modello dell’uomo. L’apporto della visione francescana", Giovanni Iammarrone, Padova 2004 : [recenzja] Giovanni Iammarrone Grzegorz Strzelczyk s. 232-233
"The Incarnation : An Interdisciplinary Symposium on the Incarnation of the Son of God", S. T. Davis, D. Kendall, G. O’Collins, Oxford 2004 : [recenzja] Grzegorz Strzelczyk S.T. Davis (aut. dzieła rec.) D. Kendall (aut. dzieła rec.) G. O’Collins (aut. dzieła rec.) s. 233-236
"The Incarnation. An Interdisciplinary Symposium on the Incarnation of the Son of God", ed. S. T. Davis, D. Kendall, G. O’Collins, Oxford 2004 : [recenzja] Grzegorz Strzelczyk S. T. Davis (aut. dzieła rec.) D. Kendall (aut. dzieła rec.) G. O’Collins (aut. dzieła rec.) s. 233-236
"The Passions of Christ in High-Medieval Thought : An Essay on Christological Development", Kevin Madigan, Oxford 2007 : [recenzja] Grzegorz Strzelczyk Kevin Madigan (aut. dzieła rec.) s. 238-239
Wiedza Jezusa a hipoteza doświadczenia mistycznego Grzegorz Strzelczyk s. 272-281
Communicatio idiomatum : propozycja systematyzacji Grzegorz Strzelczyk s. 290-301
O dwóch takich, co o nauce i wierze rozmawiali Kamil Trombik Grzegorz Strzelczyk (aut. dzieła rec.) Jerzy Vetulani (aut. dzieła rec.) s. 315-320
Dogmat chrystologiczny a wydarzenie zmartwychwstania : wokół zapomnianej relacji Grzegorz Strzelczyk s. 325-342
Relacja antropologia-teologia : dopowiedzenie metodologiczne Grzegorz Strzelczyk s. 425-434
"Traktat o Jezusie Chrystusie [w:] Dogmatyka", Grzegorz Strzelczyk, Warszawa 2005 : [recenzja] Jacek Kempa Grzegorz Strzelczyk (aut. dzieła rec.) s. 455-458
"Lord Jesus Christ : Devotion to Jesus in Earliest Christianity", Larry W. Hurtado, Grand Rapids–Cambridge 2003 : [recenzja] Grzegorz Strzelczyk Larry W. Hurtado (aut. dzieła rec.) s. 458-460
"How on Earth Did Jesus Become a God? Historical Questions about Earliest Devotion to Jesus", Larry W. Hurtado, Grand Rapids–Cambridge 2005 : [recenzja] Grzegorz Strzelczyk Larry W. Hurtado (aut. dzieła rec.) s. 461-462
"A New Perspective on Jesus : What the Quest for the Historical Jesus Missed", James D. G. Dunn, Grand Rapids 2005 : [recenzja] Grzegorz Strzelczyk James D.G. Dunn (aut. dzieła rec.) s. 462-463
"Cristo sempre vivo nello Spirito : Per una cristologia pneumatologica", Nicolò Madonia, Bologna 2005 : [recenzja] Grzegorz Strzelczyk Nicolò Madonia (aut. dzieła rec.) s. 464-466