Znaleziono 4 artykuły

Sławomir Studniarz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy z konstrukcją odbiorcy w polskich przekładach poematu "Song of Myself" Walta Whitmana Sławomir Studniarz s. 191-202
Lost in the textual maze? : concealments and doublings in Peter Straub's "Mr. X" Sławomir Studniarz s. 193-202
Pięć żywotów "Kruka", czyli o polskich przekładach wiersza "The raven" Edgara Allana Poego Sławomir Studniarz s. 281-302
Die Stellung der Frau in der Zeit der Romantik und ihre Widerspiegelung in Rahel Varnhagens Briefen Sławomir Studniarz s. 304-313