Znaleziono 1 artykuł

Janina Studnicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Archiwum Państwowe w Grodnie jako zbiór akt o powstaniu styczniowym Janina Studnicka s. 363-366