Znaleziono 2 artykuły

Wacław Gizbert Studnicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy Wilno wysyłało posłów na sejmy Rzeczypospolitej? : (przyczynek do kwestyi udziału miast w sejmach) Wacław Gizbert Studnicki s. 322-327
Archiwalia w Archiwum Państwowym w Wilnie dotyczące represyj po 1863 r. na terenie Litwy Historycznej Wacław Gizbert Studnicki s. 359-362