Znaleziono 86 artykułów

Łukasz Sułkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Łukasz Sułkowski s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstęp Łukasz Sułkowski s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstęp Andrzej Jackiewicz Łukasz Sułkowski s. 5-7
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstęp Jarosław Sokołowski Łukasz Sułkowski s. 5-8
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstęp Michał Chmielecki Łukasz Sułkowski s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Preface Barbara Kamińska Łukasz Sułkowski s. 5-7
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstęp Andrzej Marjański Łukasz Sułkowski s. 5-7
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstęp Tadeusz Listwan Łukasz Sułkowski s. 5
  Zacytuj
 • Udostępnij
Słowo wstępne Łukasz Sułkowski s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstęp Andrzej Jackiewicz Łukasz Sułkowski s. 5-7
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstęp Michał Chmielecki Łukasz Sułkowski s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstęp Łukasz Sułkowski s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstęp Łukasz Prysiński Łukasz Sułkowski Marian Walczak s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Preface Halina Sobocka-Szczapa Łukasz Sułkowski s. 5-10
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstęp Ewa Stroińska Łukasz Sułkowski s. 5
  Zacytuj
 • Udostępnij
Krytyczna wizja kultury organizacyjnej Łukasz Sułkowski s. 247, 7-25
Wstęp Andrzej Marjański Łukasz Sułkowski s. 7-9
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstęp Andrzej Marjański Łukasz Sułkowski s. 7-9
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstęp Łukasz Sułkowski s. 7-8
  Zacytuj
 • Udostępnij
Definicje i typologie małych firm rodzinnych – wnioski z badań Łukasz Sułkowski s. 9-22
  Zacytuj
 • Udostępnij
Organizacja jako przedmiot badań nauk o zarządzaniu Łukasz Sułkowski s. 9-20
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie polskich, małych przedsiębiorstw rodzinnych Łukasz Sułkowski s. 9-18
  Zacytuj
 • Udostępnij
Human Resource Management – paradigms and basic cognitive orientations Łukasz Sułkowski s. 9-24
  Zacytuj
 • Udostępnij
Władza organizacyjna i autorytet : przegląd teorii Jadwiga Gawryś Łukasz Sułkowski s. 9-19
  Zacytuj
 • Udostępnij
Management – "science in statu nascendi"? łukasz Sułkowski s. 9-19
  Zacytuj
 • Udostępnij
Metodyka badań firm rodzinnych Andrzej Marjański Łukasz Sułkowski s. 11-21
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wieloznaczność kultury organizacyjnej Łukasz Sułkowski s. 11-25
  Zacytuj
 • Udostępnij
Elementy kultur organizacyjnych przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce Łukasz Sułkowski s. 13-20
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczość rodzinna w sektorze szkolnictwa wyższego w Polsce Łukasz Sułkowski s. 13-24
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uniwersalne źródła hierarchii i władzy z perspektywy neoewolucjonizmu Łukasz Sułkowski s. 17-29
  Zacytuj
 • Udostępnij
Program wsparcia rozwoju małych firm rodzinnych w Polsce Łukasz Sułkowski s. 19-31
Funkcjonalistyczna wizja kultury organizacyjnej w zarządzaniu : dominujący paradygmat i jego krytyka Łukasz Sułkowski s. 20-32
Syndrom familizmu w polskich organizacjach Łukasz Sułkowski s. 21-31
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zastosowanie modeli strategii przedsiębiorstw na rynku politycznym Łukasz Sułkowski s. 21-28
  Zacytuj
 • Udostępnij
Metamorfozy uczelni wyższych w dobie presji demograficznej = Universities' transformation in the era of demographic pressure Łukasz Sułkowski s. 21-32
  Zacytuj
 • Udostępnij
Transformacje kulturowe współczesnych uczelni wyższych Łukasz Sułkowski s. 23-31
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kultura jakości w zarządzaniu, czyli pomiędzy tożsamością a kulturą organizacyjną Łukasz Sułkowski s. 25-37
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kapitał społeczny a konkurencyjność przedsiębiorstw na przykładzie Polski Łukasz Sułkowski s. 27-32
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przyczyny kryzysów w przedsiębiorstwach rodzinnych w Polsce Łukasz Sułkowski s. 43-50
  Zacytuj
 • Udostępnij
The identity and demarcation of management in family of social sciences Łukasz Sułkowski s. 55-66
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sukcesja - międzypokoleniowa strategia rozwoju biznesów rodzinnych Andrzej Marjański Łukasz Sułkowski s. 55-66
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kształtowanie i szkolenie pracowników zakładów opieki zdrowotnej w dobie reformy służby zdrowia Joanna Sułkowska Łukasz Sułkowski s. 59-64
  Zacytuj
 • Udostępnij
The use of Social Networking Sites in modern recruitment – empirical study Michał Chmielecki Łukasz Sułkowski s. 63-73
  Zacytuj
 • Udostępnij
Modele strategii biznesu w sektorze usług medycznych Jadwiga Gawryś Łukasz Sułkowski s. 65-71
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kultura przedsiębiorczości w biznesach rodzinnych w Polsce Łukasz Sułkowski s. 77-82
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przywództwo i kierowanie w organizacjach gospodarczych Łukasz Sułkowski s. 77-86
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zmiana kulturowa w polskich szpitalach – wyniki badań Łukasz Sułkowski s. 83-96
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kultura narodowa i kultura organizacyjna Łukasz Sułkowski s. 87-97
  Zacytuj
 • Udostępnij
Determinanty procesu kierowania Łukasz Sułkowski s. 89-99
  Zacytuj
 • Udostępnij
Gospodarka otwarta na wiedzę a organizacje otwarte na zmiany Łukasz Sułkowski s. 101-106
  Zacytuj
 • Udostępnij
Próba oceny oczekiwań pracodawców łódzkich wobec absolwentów szkół wyższych Łukasz Sułkowski s. 105-114
  Zacytuj
 • Udostępnij
Management – from Epistemology by Methodology to Social Practice of Academia Cognitive Challenges in Management Science 2 Łukasz Sułkowski s. 111-119
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mindreading jako informacyjna inżynieria odwrotna Łukasz Sułkowski Michał Turniak s. 115-124
  Zacytuj
 • Udostępnij
The multiple meanings of management Łukasz Sułkowski s. 117-130
  Zacytuj
 • Udostępnij
Badanie oczekiwań pracodawców wobec absolwentów szkół wyższych Łukasz Sułkowski s. 131-142
  Zacytuj
 • Udostępnij
Concept of organizational identity in family business Łukasz Sułkowski s. 133-144
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zmiana kultury organizacyjnej z perspektywy funkcjonalizmu Łukasz Sułkowski s. 135-148
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zastosowanie perspektywy ewolucyjnej w marketingu Łukasz Sułkowski s. 139-148
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wirtualizacja procesów logistycznych z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych (e-Logistyka) Paweł Morawski Łukasz Sułkowski s. 141-158
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola marketingu we współczesnej kulturze konsumpcyjnej Łukasz Sułkowski s. 145-154
  Zacytuj
 • Udostępnij
The multiple meanings of management Łukasz Sułkowski s. 147-160
  Zacytuj
 • Udostępnij
Images of Entrepreneurs - Research Results Michał Chmielecki Łukasz Sułkowski s. 151-163
Characteristiangcs of Polish family SMEs Łukasz Sułkowski s. 153-175
Organizacja a rodzina - analiza praktyk familistycznych w organizacjach w Polsce Łukasz Sułkowski s. 153-165
  Zacytuj
 • Udostępnij
Functionalistic models of organizational culture Łukasz Sułkowski s. 155-163
  Zacytuj
 • Udostępnij
Innowacyjne metodyki badań w naukach o zarządzaniu - inspiracje ewolucyjne Łukasz Sułkowski s. 157-172
  Zacytuj
 • Udostępnij
Marketing - koncepcja uniwersalna czy zrelatywizowana kulturowo? Łukasz Sułkowski s. 165-169
  Zacytuj
 • Udostępnij
Typologies of organisational culture – multi-dimentional classifications Łukasz Sułkowski s. 173-182
  Zacytuj
 • Udostępnij
Management – Forecasting the Future Cognitive Challenges in Management Science 3 Łukasz Sułkowski s. 173-180
  Zacytuj
 • Udostępnij
Jak zarządzający interpretują strategię organizacji? Łukasz Sułkowski s. 175-181
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czym zajmuje się współczesne zarządzanie personelem? Łukasz Sułkowski s. 175-182
  Zacytuj
 • Udostępnij
Perspektywy kształtowania kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwach Łukasz Sułkowski s. 183-192
  Zacytuj
 • Udostępnij
Orientacja marketingowa w zarządzaniu zasobami ludzkimi Łukasz Sułkowski s. 183-188
  Zacytuj
 • Udostępnij
The ethos of management as an academic science Łukasz Sułkowski s. 193-198
  Zacytuj
 • Udostępnij
Marketing w świetle paradygmatów nauk społecznych Łukasz Sułkowski s. 199-215
  Zacytuj
 • Udostępnij
Metodyka badań jakościowych w małych podmiotach rodzinnych Andrzej Marjański Łukasz Sułkowski s. 222-235
Kultura w zarządzaniu - paradygmat czy metafora? Łukasz Sułkowski s. 228-241
  Zacytuj
 • Udostępnij
Interdyscyplinarność logistyki Łukasz Sułkowski s. 229-242
  Zacytuj
 • Udostępnij
Hermeneutyka procesów organizacji i zarządzania – analiza meta-paradygmatyczna : poznawcze wyzwania nauk o zarządzaniu 4 Łukasz Sułkowski s. 239-247
  Zacytuj
 • Udostępnij
Koncepcje marketingu w działalności politycznej Łukasz Sułkowski s. 242-248
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kultura organizacyjna zespołów projektowych – studium przypadku zespołów dydaktycznych w szkole wyższej Łukasz Sułkowski s. 247-254
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozwiązywanie kryzysów w negocjacjach międzykulturowych Michał Chmielecki Łukasz Sułkowski s. 249-256
  Zacytuj
 • Udostępnij
Cognitive challenges of epistemology in management sciences Łukasz Sułkowski s. 271-282
  Zacytuj
 • Udostępnij
Paradygmaty tożsamości organizacyjnej = Paradigms of organizational identity Łukasz Sułkowski Izabela Wąs s. 315-322
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czy kultura jakości w uczelni wyższej to to samo co kultura akademicka? Łukasz Sułkowski s. 365-378
  Zacytuj
 • Udostępnij
Typologies of orga nisational culture – one-dimentional view Łukasz Sułkowski s. 407-422
  Zacytuj
 • Udostępnij