Znaleziono 11 artykułów

Zbigniew Suchecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wydalanie duchownych na podstawie kanonicznego procesu karnego Zbigniew Suchecki s. 77-115
Wolnomularstwo w dokumentach Stolicy Apostolskiej i Kodeksie Prawa Kanonicznego, ze szczególnym uwzględnieniem dekretów Kongregacji Doktryny Wiary (1949-1983) Zbigniew Suchecki s. 133-186
Zagadnienie kremacji w rozwoju historycznym Zbigniew Suchecki s. 145-159
"Il cristianesimo e la cremazione", P. Kuberski, Napoli 2014 : [recenzja] Zbigniew Suchecki Piotr Kuberski (aut. dzieła rec.) s. 147-185
"Le sanzioni penali nella Chiesa", P. 1 : "I delitti e le sanzioni penali in genere (cann. 1311-1366)", Zbigniew Suchecki, [Città del Vaticano] 1999 : [recenzja] Tomasz Gałkowski Zbigniew Suchecki (aut. dzieła rec.) s. 255-259
"La massoneria nelle disposizioni del "Codex Iuris Canonici" del 1917 e del 1983", Zbigniew Suchecki, [Città del Vaticano] 1997 : [recenzja] Julian Kałowski Zbigniew Suchecki (aut. dzieła rec.) s. 273-276
"Pena e penitenza Diritto Canonico postconciliare", Marco Ventura, Napoli 1996 : [recenzja] Zbigniew Suchecki Marco Ventura (aut. dzieła rec.) s. 275-280
"Il processo penale canonico", a cura di Zbigniew Suchecki, Mursia 2000 : [recenzja] Dariusz Borek Zbigniew Suchecki (aut. dzieła rec.) s. 299-307
"La cremazione nel diritto canonico e civile", Z. Suchecki, Città del Vaticano 1995 : [recenzja] Anna Pikulska-Robaszkiewicz Zbigniew Suchecki (aut. dzieła rec.) s. 301-303
Ustawy prawa karnego w odniesieniu do przestępstw przeciwko szóstemu przykazaniu : Dekalog po promulgacji Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 r. Zbigniew Suchecki s. 377-392
Ustawy prawa karnego w odniesieniu do przestępstw przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu po promulgacji Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 r. Zbigniew Suchecki s. 433-444