Znaleziono 49 artykułów

Bogdan Suchodolski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Quelques suvenirs sur le Cercle Scientifique de la "Caisse Mianowski" Bogdan Suchodolski
Kult przeszłości wśród szlachty polskiej XVI wieku Bogdan Suchodolski s. 1-13
Historia nauki a historia poglądu na świat Bogdan Suchodolski s. 3-12
Historyk wychowania wobec innowacji pedagogicznych Bogdan Suchodolski s. 5-13
Editorial Bogdan Suchodolski s. 5-7
Discours d'accueil Bogdan Suchodolski s. 8
Objet et problèmes de l'histoire de la science Bogdan Suchodolski s. 9-19
Diderot : sprzeczności i granice naturalistycznej i społecznej nauki o człowieku Bogdan Suchodolski s. 27-45
[Je voudrais m'arrêter seulement...] Bogdan Suchodolski s. 47-48
Le Soleil du monde ou la signification de Copernic dans l'évolution des sciences naturelles et sciences humaines Bogdan Suchodolski s. 61-74
"Studia z dziejów polskiej myśli filozoficznej i naukowej", Bogdan Suchodolski, Wrocław 1958 : [recenzja] Kazimierz Opałek Bogdan Suchodolski (aut. dzieła rec.) s. 102-107
L'historien de l'éducation face aux innovations pédagogiques Bogdan Suchodolski s. 107-115
Odpowiedź na troskę Bogdan Suchodolski s. 115-117
Raison historique et histoire rationnelle : réflexions sur la philosophie de G. B. Vico Bogdan Suchodolski s. 119-137
L'histoire des sciences et l'éducation de l'homme moderne Bogdan Suchodolski s. 127-147
"Słońce świata, czyli znaczenie Kopernika w rozwoju nauk o przyrodzie i cżłowieku", Bogdan Suchodolski, "Miesięcznik Literacki", R. 5 (1970), nr 9 : [recenzja] Barbara Otwinowska Bogdan Suchodolski (aut. dzieła rec.) s. 130
Sympozjum w Jabłonnie poświęcone ogólnym zagadnieniom historii nauki i techniki Bogdan Suchodolski s. 143-151
"Komisja Edukacji Narodowej na tle roli oświaty w dziejowym rozwoju Polski", Bogdan Suchodolski, Warszawa 1972 : [recenzja] Waldemar Rolbiecki Bogdan Suchodolski (aut. dzieła rec.) s. 145-148
The significance of J. A. Comenius in the history of science Bogdan Suchodolski s. 145-153
"Edukacja permanentna – rozdroża i nadzieje", Bogdan Suchodolski, Warszawa 2003 : [recenzja] Sylwia Hoffmann Bogdan Suchodolski (aut. dzieła rec.) s. 170-172
"Anthropologie philosophique aux XIIe et XVIIIe siècles", Bogdan Suchodolski, 1981 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Bogdan Suchodolski (aut. dzieła rec.) s. 178-182
Dyskusja po referatach Adama Korty i Emila Kipy Bogdan Suchodolski s. 189-194
"Kim jest człowiek?", Bogdan Suchodolski, Warszawa 1974 : [recenzja] F.M. Rosiński Bogdan Suchodolski (aut. dzieła rec.) s. 189-190
"Brzozowski dziś", Bogdan Suchodolski, "Miesięcznik Literacki", T. 7 (1972), nr 11 : [recenzja] Jacek Trznadel Bogdan Suchodolski (aut. dzieła rec.) s. 194
Perspektywy rozwoju badań w dziedzinie historii nauki Bogdan Suchodolski s. 231-244
Listy do Redakcji Bogdan Suchodolski s. 235
Nauka i oświata powszechna współczesnej doby Bogdan Suchodolski s. 243-248
"Historiozofia Hipolita Taine'a", Jan Łempicki, Kraków 1938 : [recenzja] Bogdan Suchodolski Jan Łempicki (aut. dzieła rec.) s. 290-291
"Nauka Polska, jej potrzeby, organizacja i rozwój", T. I-X, Warszawa 1918-1919 : [recenzja] Bogdan Suchodolski s. 300-306
Discours de clôture Bogdan Suchodolski s. 307-308
"Rzeczywistość stworzona i rzeczywistość która się tworzy", Bogdan Suchodolski [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Bogdan Suchodolski (aut. dzieła rec.) s. 312
K. R. Popper o obiektywności poznania naukowego Bogdan Suchodolski s. 373-375
"Poland - the Land of Copernicus", Bogdan Suchodolski, Wrocław 1973 : [recenzja] Eugeniusz Rybka Bogdan Suchodolski (aut. dzieła rec.) s. 377-380
"Narodziny nowożytnej filozofii człowieka", Bogdan Suchodolski, Warszawa 1963 : [recenzja] Adam Schaff Bogdan Suchodolski (aut. dzieła rec.) s. 392-395
XIII Międzynarodowy Kongres Historii Nauki. Moskwa 18-24 sierpnia 1971 r. Bogdan Suchodolski s. 403-406
Stan badań nad metodologją nauk humanistycznych w Niemczech Bogdan Suchodolski s. 417-479
Jubileusz M. W. Łomonosowa w Związku Radzieckim Bogdan Suchodolski s. 419-420
O nową koncepcję historii kultury polskiej Bogdan Suchodolski s. 425-449
O pojmowaniu historii nauki : z prof. drem Bogdanem Suchodolskim Marek Arpad Kowalski s. 451-464
Berlińska konferencja o stosunkach naukowych niemiecko-słowiańskich Bogdan Suchodolski s. 454-456
Jerzy Bukowski (1902-1982) Eugeniusz Olszewski Bogdan Suchodolski s. 455-458
"Z dziejów myśli pedagogicznej. Materiały do studiów pedagogicznych", T. IV, Bogdan Suchodolski, Wincenty Okoń, Warszawa 1958 : [recenzja] Wincenty Okoń (aut. dzieła rec.) Bogdan Suchodolski (aut. dzieła rec.) s. 491-492
"Ideały kultury a prądy społeczne. Wypisy z dzieł myślicieli polskich XIX i XX wieku", Bogdan Suchodolski, Warszawa 1933 : [recenzja] Wojciech Gottlieb Bogdan Suchodolski (aut. dzieła rec.) s. 576-579
"Historia nauki polskiej", T. 1-2, pod red. Bogdana Suchodolskiego, Wrocław 1970 : [recenzja] Bogusław Leśnodorski Bogdan Suchodolski (aut. dzieła rec.) s. 609-612
Mowa wygłoszona z okazji otrzymania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu w Padwie Bogdan Suchodolski s. 643-646
The development of science in Poland in the 19th and 20th centuries Bogdan Suchodolski s. 677-686
"Dzieje kultury polskiej", Bogdan Suchodolski, Warszawa 1980 : [recenzja] Barbara Bieńkowska Bogdan Suchodolski (aut. dzieła rec.) s. 703-707
Zofia Skubała-Tokarska (1919-1987) Bogdan Suchodolski s. 777-778
Synteza, podręcznik, vademecum... Suchodolski, Bogdan. Hitoria nauki polskiej, tom IV cz.1-3 1863-1918. Wrocław 1987 Henryk Hollender Bogdan Suchodolski (aut. dzieła rec.) s. 845-860