Znaleziono 19 artykułów

Roch Sulima

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Plebejskie przeżycie wojny Roch Sulima s. 45-59
"Stanisława Pigonia refleksje nad kulturą i literaturą ludową", Roch Sulima, "Literatura Ludowa" nr 1 (1975) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Roch Sulima (aut. dzieła rec.) s. 104
Les messages oraux contemporains : problèmes choisis Roch Sulima Jan Błoński (tłum.) s. 109-132
"Dokument i literatura", Roch Sulima, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1975) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Roch Sulima (aut. dzieła rec.) s. 129
"Wiek dokumentu. Inspiracje dokumentarne w polskiej prozie współczesnej", Zygmunt Ziątek, Warszawa 1999 : [recenzja] Roch Sulima Zygmunt Ziątek (aut. dzieła rec.) s. 140-148
Między oralnością a piśmiennością : strategia kolekcjonera a ludowa kultura rękopisu (XIX-XX wiek) Roch Sulima s. 163-199
"Folklor i literatura. Szkice o kulturze i literaturze współczesnej", Roch Sulima, Warszawa 1976 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Roch Sulima (aut. dzieła rec.) s. 168
Poezja Wielkiego Strajku : 1980 Roch Sulima s. 169-183
"Legenda Żeromskiego w ludowej poezji Kielecczyzny", Roch Sulima, "Przegląd Huamnistyczny" R.XIV (1970) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Roch Sulima (aut. dzieła rec.) s. 185
W kręgu Bachtina Roch Sulima Michaił Bachtin (aut. dzieła rec.) Aleksander Woźny (aut. dzieła rec.) s. 189-193
"Literatura a dialog kultur", Roch Sulima, Warszawa 1982 : [recenzja] Bożena Krasiejko Urbańska Roch Sulima (aut. dzieła rec.) s. 194-200
"Kultura audiowizualna u progu XXI wieku", Maryla Hopfinger, Warszawa 1997 : [recenzja] Roch Sulima Maryla Hopfinger (aut. dzieła rec.) s. 201-202
"Ludowa wiedza genealogiczna a zalążki kultury piśmienniczej", Roch Sulima, "Literatura Ludowa" nr 6 (1976) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Roch Sulima (aut. dzieła rec.) s. 211
"Tadeusz Nowak. Zarys twórczości", Roch Sulima, Warszawa 1986 : [recenzja] Marek Tobera Roch Sulima (aut. dzieła rec.) s. 272
"Między mitem a historią", Roch Sulima, "Miesięcznik Literacki" nr 5 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Roch Sulima (aut. dzieła rec.) s. 277
"Przekazy ustne a struktura relacji pamiętnikarskiej", Roch Sulima, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Roch Sulima (aut. dzieła rec.) s. 373
"Zjawiska współczesnej twórczości ludowej i nieprofesjonalnej", Roch Sulima, "Literatura Ludowa" nr 4 Ewa Szary-Matywiecka Roch Sulima (aut. dzieła rec.) s. 385
">>Kolebka pieśni<<", Roch Sulima [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Roch Sulima (aut. dzieła rec.) s. 408
"Literatura a dialog kultur", Roch Sulima, Warszawa 1982 : [recenzja] Grażyna Janowicz Roch Sulima (aut. dzieła rec.) s. 448