Znaleziono 3 artykuły

Wanda Supa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sokrat Janowicz : pisarz polsko-białoruskiego pogranicza Wanda Supa s. 133-138
Eduard Limonow i jego stosunek do władzy Wanda Supa s. 175-183
O odradzaniu się sacrum chrześcijańskiego w rosyjskiej prozie radzieckiej Wanda Supa s. 255-264