Znaleziono 2 artykuły

Urszula Supińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kontrola i ocena w wychowaniu fizycznym – model oceny wspierającej Magdalena Kübler Urszula Supińska s. 171-190
Predyspozycje osobowościowe studentów wychowania fizycznego w ich samoocenie Wiesław Błach Tomasz Hajdrych Urszula Supińska Jan Supiński s. 276-282