Znaleziono 4 artykuły

Mirosław A. Supruniuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gromadzenie i opracowywanie kolekcji archiwalnych w bibliotekach naukowych na przykładzie Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu Mirosław A. Supruniuk s. 24-38
Emigracyjny księgozbiór prywatny Józefa Czapskiego i jego znaczenie w badaniach biograficznych Mirosław A. Supruniuk s. 71-106
"„Wiadomości” i okolice : szkice i wspomnienia", red. i oprac. Mirosław A. Supruniuk, Toruń 1995 : [recenzja] Arkadiusz Bagłajewski Mirosław A. Supruniuk (aut. dzieła rec.) s. 209-216
Toruńska Społeczna Biblioteka w latach 1978-1981 Mirosław A. Supruniuk s. 449-476