Znaleziono 6 artykułów

Władysław Sutkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O dalsze podnoszenie etyki i godności zawodu adwokata Tadeusz Sarnowski Władysław Sutkowski s. 8-12
Nowe przepisy o postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko adwokatom i aplikantom adwokackim Władysław Sutkowski s. 14-17
Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokatów i aplikantów adwokackich w świetle nowej ustawy o adwokaturze Władysław Sutkowski s. 19-23
Orzeczenie Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Władysław Sutkowski s. 94-96
Z prac Prezydium NRA : aktualna problematyka pracy rzeczników dyscyplinarnych : (z narady rzeczników dyscyplinarnych) Władysław Sutkowski s. 111-116
Niektóre zadania w działalności rzeczników dyscyplinarnych : (z narady rzeczników dyscyplinarnych) Władysław Sutkowski s. 129-136