Znaleziono 38 artykułów

Jerzy Swędrowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Realizm słowa Bożego Jerzy Swędrowski s. 5-16
Słowo i Eucharystia Jerzy Swędrowski s. 87-100
"Manuale di retorica", Bice Mortara Garavelli, Milano 2008 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Bice Mortara Garavelli (aut. dzieła rec.) s. 207-209
"Podręcznik retoryki homiletycznej", Mirosław Korolko, Kraków 2010 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Mirosław Korolko (aut. dzieła rec.) s. 212-215
Ksiądz Aleksander Syski i jego dzieło „Kazalnicy popularnej” Jerzy Swędrowski s. 215-225
"Studia Prymasowskie (I-2007)", red. Andrzej F. Dziuba, Warszawa 2008 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Andrzej F. Dziuba (aut. dzieła rec.) s. 217-219
"Nauczanie pasterskie Biskupa katowickiego Stanisława Adamskiego (1930-1967)", Rudolf Brom, Katowice 2009 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Rudolf Brom (aut. dzieła rec.) s. 220-223
Prymas Jan Wężyk – prawodawca i mecenas sztuki Jerzy Swędrowski s. 229-243
Troska prymasa Polski Władysława Łubieńskiego o przepowiadanie słowa Bożego Jerzy Swędrowski s. 253-263
"Aktualizacja słowa Bożego w kaznodziejstwie", Jan Twardy, Przemyśl 2009 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Jan Twardy s. 254-257
Rola Najświętszej Maryi Panny w kształtowaniu chrześcijańskich postaw Polaków w przepowiadaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego Jerzy Swędrowski s. 265-280
"Twórczość homiletyczna biskupa Mikołaja Sasinowskiego w latach 1970-1982 oraz jej aspekty pastoralne", Jerzy Niestępski, Warszawa 2009 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Jerzy Niestępski (aut. dzieła rec.) s. 269-272
"Rekolekcje wczoraj i dziś", Gerard Siwek, Kraków 2011 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Gerard Siwek (aut. dzieła rec.) s. 273-275
"Ze Świętym Józefem na przełomie tysiącleci : Polskie Studium Józefologiczne", Aleksander Jacyniak, Kalisz 2002 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Aleksander Jacyniak (aut. dzieła rec.) s. 277-280
"Sztuka głoszenia kazań", Kazimierz Panuś, Kraków 2008 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Kazimierz Panuś (aut. dzieła rec.) s. 280-283
"Przesłanie społeczne kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski. Zarys problematyki", Andrzej Franciszek Dziuba, Warszawa 2004 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Andrzej Franciszek Dziuba (aut. dzieła rec.) s. 285-289
    Zacytuj
  • Udostępnij
Kardynał Stefan Wyszyński - Ojcem jednoczącej się Europy : sympozjum w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu, dnia 23.05.2006 r. Jerzy Swędrowski s. 293-300
    Zacytuj
  • Udostępnij
„Cywilizacja miłości w koncepcji Ojca Świętego Jana Pawła II”, Andrzej Franciszek Dziuba, Londyn 2005 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Andrzej Franciszek Dziuba (aut. dzieła rec.) s. 294-297
‘The Face of Adam. With a Foreward by Pedro de Churreca, Marqués de Aycinena’, Augustine Hamilcar Serafini, Warsaw 2005 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Augustine Hamilcar Serafini (aut. dzieła rec.) s. 297-299
Nauka Prymasa Stanisława Karnkowskiego o Jezusie Chrystusie i sakramentach Jerzy Swędrowski s. 299-333
"Kardynał Stefan Wyszyński", Andrzej Franciszek Dziuba, Kraków 2010 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Andrzej Franciszek Dziuba (aut. dzieła rec.) s. 314-318
"50 lat w służbie Słowu Bożemu", Bogdan Czyżewski, Gniezno 2007 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Bogdan Czyżewski (aut. dzieła rec.) s. 315-317
"Poczet Arcybiskupów Gnieźnieńskich Prymasów Polski", Przemysław Mrozowski, Warszawa 2003 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Przemysław Mrozowski (aut. dzieła rec.) s. 318-321
"Ślady i pamiątki Prymasa Tysiąclecia", Maria Półturzycka, Józef Półturzycki, Warszawa–Radom 2008 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Maria Półturzycka (aut. dzieła rec.) Józef Półturzycki (aut. dzieła rec.) s. 322-325
"Tama : opowieść o życiu i męczeństwie księdza Jerzego Popiełuszki", Jan Sochoń, Kraków 2010 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Jan Sochoń (aut. dzieła rec.) s. 329-332
"Niektóre problemy Kościoła w Polsce w kraju i na emigracji", Szczepan Wesoły, Katowice 2010 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Szczepan Wesoły (aut. dzieła rec.) s. 332-335
"Gorzkie żale przybywajcie...", pod red. Stanisława Urbańskiego, Janusza Śmigiery, Warszawa 2008 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Stanisław Urbański (aut. dzieła rec.) Janusz Śmigiera (aut. dzieła rec.) s. 335-338
"Biskup Alojzy Orszulik : życie i działalność", Jolanta Kosińska, Łowicz 2006 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Jolanta Kosińska (aut. dzieła rec.) s. 336-338
Arcybiskupi gnieźnieńscy a kultura: wybrane zagadnienia Jerzy Swędrowski s. 343-357
Program formacji religijnej wiernych i kształtowanie postaw według biskupa Stanisława Karnkowskiego Jerzy Swędrowski s. 369-384
"Główne wątki teologiczne w kaznodziejstwie Prymasa Stanisława Karnkowskiego oraz ich implikacje pastoralne", Jerzy Swędrowski, Warszawa 2005 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Jerzy Swędrowski (aut. dzieła rec.) s. 373-377
"Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989)", Antoni Dudek, Ryszard Gryz, Kraków 2006 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Antoni Dudek (aut. dzieła rec.) Ryszard Gryz (aut. dzieła rec.) s. 377-381
"In Verbo Tuo", Mirosław Jasiński, Gniezno 2010 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Mirosław Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 389-391
"W wierności Bogu i Kościołowi", red. Mirosław Kreczmański, Henryk Małecki, Warszawa 2009 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Mirosław Kreczmański (aut. dzieła rec.) Henryk Małecki (aut. dzieła rec.) s. 391-394
"Główne wątki teologiczne w kaznodziejstwie prymasa Stanisława Karnkowskiego oraz ich implikacje pastoralne", Jerzy Swędrowski, Warszawa 2005 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Jerzy Swędrowski (aut. dzieła rec.) s. 391-395
"Teczki na Baraniaka. Świadek, t. I", Marek Jędraszewski, Poznań 2009; Teczki na Baraniaka. Kalendarium działań SB, t. II", Marek Jędraszewski, Poznań 2009 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Marek Jędraszewski (aut. dzieła rec.) s. 403-407
"Kanonicy Kapituły Gnieźnieńskiej 1918-2009", red. Bogdan Czyżewski, Krzysztof Wędkowski, Gniezno 2010 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Bogdan Czyżewski (aut. dzieła rec.) Krzysztof Wędkowski (aut. dzieła rec.) s. 407-410
"Józef Kardynał Glemp. Ostatni taki Prymas", Milena Kindziuk, Warszawa 2010 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Milena Kindziuk (aut. dzieła rec.) s. 410-413