Znaleziono 2 artykuły

Andrzej Swaryczewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Badania architektoniczne domów pierzei zachodniej ulicy Kanoniczej Andrzej Swaryczewski s. 11-16
Problematyka robót konserwatorskich na przykładzie kamieniczek przy ul. Floriańskiej w Krakowie Andrzej Swaryczewski s. 89-100