Znaleziono 6 artykułów

Mariusz Swora

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Smart Grids after the Third Liberalization Package : Current Developments and Future Challenges for Regulatory Policy in the Electricity Sector Mariusz Swora s. 9-22
Tajemnica adwokacka w świetle wybranych przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Mariusz Swora s. 76-86
O aktualnych problemach prawa antymonopolowego i tajemnicy adwokackiej : sprawozdanie i refleksje pokonferencyjne Mariusz Swora s. 100-105
Decyzja zobowiązująca jako metoda rozwiązywania sporów w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Artur Gill Mariusz Swora s. 105-141
Jefferson Parish przeciwko Hyde – legalność wiązania produktów przez przedsiębiorców posiadających siłę rynkową Mariusz Swora s. 135-142
Aspen Skiing Co. przeciwko Aspen Highland Skiing Corp. – antymonopolowe problemy na stokach narciarskich w Aspen Mariusz Swora s. 189-194