Znaleziono 8 artykułów

Andrzej Sylwestrzak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Instytucja praw i wolności obywatelskich w konstytucjach polskich (1791-1935) Andrzej Sylwestrzak s. 5-33
Słowo wstępne Andrzej Sylwestrzak s. 5
Kontrola w demokratycznym państwie prawnym Andrzej Sylwestrzak s. 7-31
Filozofia suwerenności i sprawiedliwości Bodinusa Andrzej Sylwestrzak s. 7-22
Władza trzecia "neutralna" Andrzej Sylwestrzak s. 29-65
Adwokatura na wokandzie Parlamentu Piotr Borowski Kazimierz Korzan Michał Kulesza Kazimierz Małecki Janusz Mordwiłło Mieczysław Sawczuk Jacek Sobczak Andrzej Sylwestrzak s. 79-100
"Adwokatura w BSRR", I. I. Martinowicz, Mińsk 1973 : [recenzja] Andrzej Sylwestrzak I. I. Martinowicz (aut. dzieła rec.) s. 117-119
Sprawozdanie z seminarium naukowego nt. "Osobowość Emanuela Iserzona i jego wpływ na kodyfikację postępowania administracyjnego w Polsce", Olsztyn, 17 grudnia 2009 r. Jarosław Dobkowski Andrzej Sylwestrzak s. 443-449
    Zacytuj
  • Udostępnij