Znaleziono 1 artykuł

Dorota Szałabska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ocena trafności prognoz map potrzeb zdrowotnych w kontekście zarządzania podażą wybranych usług w ochronie zdrowia Tomasz Holecki Karolina Sobczyk Dorota Szałabska Michał Wróblewski s. 265-276