Znaleziono 4 artykuły

Jerzy Szablowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dzieje inwentaryzacji zabytków sztuki w Polsce : w dwudziestą rocznicę Centralnego Biura Inwentaryzacji Zabytków Sztuki Jerzy Szablowski s. 143, 73-83
Z zagadnień polskiej architektury renesansowej Jerzy Szablowski s. 75-94
"Zabytki Sztuki w Polsce - Inwentarz Topograficzny", t. III: "Powiat Żywiecki", oprac. Jerzy Szablowski, Warszawa 1948 : [recenzja] Jerzy Szablowski (aut. dzieła rec.) s. 136-137
"Architektura Kalwarji Zebrzydowskiej (1600-1802)", Jerzy Szablowski, Kraków 1933 : [recenzja] Kamil Kantak Jerzy Szablowski (aut. dzieła rec.) s. 391-392