Znaleziono 25 artykułów

Jan Szachułowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cywilnoprawna problematyka w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym rolników Jan Szachułowicz s. 1-12
Zmiany ustawodawcze w prawie rolnym : część I Jan Szachułowicz s. 1-15
Z problematyki nabycia własności przez zasiedzenie Zenon Kópczyński Jan Szachułowicz s. 3-15
Zmiany ustawodawcze w prawie rolnym : część II Jan Szachułowicz s. 4-26
Z problematyki utraty prawa własności indywidualnych gospodarstw rolnych Jan Szachułowicz s. 4-17
Pojęcie czynu niedozwolonego w rozumieniu kodeksu cywilnego Jan Szachułowicz s. 6-17
Małżeńskie stosunki majątkowe na tle ustawy z dnia 26X1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych Jan Szachułowicz s. 14-31
Nabycie własności nieruchomości rolnej przez małżonka na podstawie art. 231 k.c. Jan Szachułowicz s. 14-25
Zasiedzenie nieruchomości rolnej w czasie trwania wspólności ustawowej Jan Szachułowicz s. 17-27
Wybrane zagadnienia na tle ustawy z dnia 26. X. 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych Jan Szachułowicz s. 18-28
Zakres kognicji sądu na tle ustawy z dnia 26. X. 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych Jan Szachułowicz s. 19-31
Aktualność przepisów kod : Nap. w sprawach spadkowych Zenon Kópczyński Jan Szachułowicz s. 20-33
Zniesienie współwłasności i podział wspólnot gruntowych w postępowaniu scaleniowym Jan Szachułowicz s. 21-29
Pytania i odpowiedzi prawne Witold Dąbrowski Jan Szachułowicz Edmund Wengerek Kazimierz Łojewski s. 23-28
Prawno-rzeczowe środki ochrony stosunku najmu lokali Jan Szachułowicz s. 23-34
Zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych Jan Szachułowicz s. 24-29
Czynsze mieszkalne w stosunkach wolnego najmu Jan Szachułowicz s. 40-50
Jak nie rejestrować spółek Jan Szachułowicz s. 59-64
Uwagi do art. 20 ustawy o zwalczaniu alkoholizmu : (na marginesie orzeczenia SN z dnia 23.XI. 1964 r.) Jan Szachułowicz s. 64-68
Pytania i odpowiedzi prawne Jan Krajewski Jan Szachułowicz s. 68-71
Problematyka odpowiedzialności cywilnej i karnej w ramach niegospodarności i ryzyka gospodarczego Jan Szachułowicz s. 69-89
Pytania i odpowiedzi prawne Jan Szachułowicz s. 76-78
"Odpowiedzialność cywilna za nieszczęśliwe wypadki", Stanisław Garlicki, Warszawa 1971 : [recenzja] Jan Szachułowicz Stanisław Garlicki (aut. dzieła rec.) s. 77-79
Na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30.VIII.1966 r. III CzP 68 Jan Szachułowicz s. 78-80
"System prawa cywilnego", tom 4, red. J. St. Piątkowski, [b.m.] 1968 : [recenzja] Jan Szachułowicz J. St. Piątkowski (aut. dzieła rec.) s. 258-268