Znaleziono 10 artykułów

Ewa Szadzińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Ewa Szadzińska s. 15-16
Między twórczością a naśladownictwem Ewa Szadzińska s. 37-43
Biologiczne i kulturowe aspekty poznawania w procesie kształcenia Ewa Szadzińska s. 47-59
Obszary oporu czynnych nauczycieli względem reformy edukacyjnej Ewa Szadzińska s. 54-61
Książki nadesłane Ewa Szadzińska s. 101
Edukacyjne przygotowanie do etycznego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Ewa Szadzińska s. 117-131
Dokształcanie nauczycieli do realizacji integracji w edukacji Ewa Szadzińska s. 132-142
"Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy: nauka i edukacja w uniwersytecie XXI wieku", Kazimierz Denek, Poznań 2011 : [recenzja] Ewa Szadzińska Kazimierz Denek (aut. dzieła rec.) s. 185-187
"Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Z serii szkice, rozprawy, studia", Stanisław Palka, Gdańsk 2006 : [recenzja] Ewa Szadzińska Stanisław Palka (aut. dzieła rec.) s. 255-258
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Nauczyciel między przeszłością a współczesnością" Gabriela Paprotna Ewa Szadzińska s. 257-262