Znaleziono 5 artykułów

Wojciech Szafrański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bibliografia prac naukowych Profesora Bogdana Lesińskiego s. 15-23
"Mecenasi czyli adwokaci" w projekcie z 1792 r. Wojciech Szafrański s. 125-133
Opieka w projekcie Wojciecha Prus Olszowskiego do Kodeksu Stanisława Augusta Wojciech Szafrański s. 223-233
"Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki. T. 1", pod red. Wojciecha Szafrańskiego, Poznań 2007 : [recenzja] Halina Taras Wojciech Taras Wojciech Szafrański (aut. dzieła rec.) s. 320-322
"Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego", Tom III, Wojciech Szafrański, Katarzyna Zalasińska (red.), Poznań 2009 : [recenzja] Halina Taras Wojciech Taras Wojciech Szafrański (aut. dzieła rec.) Katarzyna Zalasińska (aut. dzieła rec.) s. 333-337