Znaleziono 4 artykuły

Andrzej Szafran

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Niektóre problemy czechosłowackiego procesu cywilnego na tle procesu polskiego Andrzej Szafran s. 36-42
Ocena stosunku prawnego między organizacją adwokacką a organizacją socjalistyczną przy udzielaniu pomocy prawnej w prawie czechosłowackim Andrzej Szafran s. 47-48
Niektóre problemy adwokatury czechosłowackiej Andrzej Szafran s. 51-56
Czechosłowacki kodeks pracy Andrzej Szafran s. 59-64