Znaleziono 3 artykuły

Grażyna Szafraniec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Diagnoza i terapia psychopedagogiczna : system oddziaływań wspierających edukację : zmiany autentyczne czy pozorne? Grażyna Szafraniec s. 25-35
Międzynarodowe projekty rozwijania twórczości Grażyna Szafraniec s. 44-56
Akceptacja i afirmacja w procesie terapii Grażyna Szafraniec s. 46-52