Znaleziono 11 artykułów

Marta Szaja

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego : studium analityczne na przykładzie województw Polski zachodniej w latach 2008-2012 Paweł Broniek Marta Szaja Julia Anna Wachowska s. 47-65
Polityka przestrzenna jako narzędzie kreujące rozwój lokalny : próba oceny Marta Szaja s. 154-161
Rozwój miasta w kontekście rewitalizacji jego wybranych obszarów : na przykładzie miasta Kołobrzeg Marta Szaja s. 175-187
Finansowanie prorozwojowych inwestycji samorządowych na przykładzie gmin nadmorskich województwa zachodniopomorskiego Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj Marta Szaja s. 197-208
Współpraca międzygminna w zakresie kształtowania polityk przestrzennych gmin nadmorskich województwa zachodniopomorskiego Marta Szaja s. 221-240
Konkurencyjność gmin pod względem struktury przestrzennej : na przykładzie gmin nadmorskich województwa zachodniopomorskiego Marta Szaja s. 273-289
Partycypacja lokalnej społeczności w kształtowaniu procesu rozwojowego w gminie Marta Szaja s. 281-296
Rola gminnych samorządów w budowaniu płaszczyzn współpracy gospodarczej a współczesne formy organizacji przestrzeni Marta Szaja s. 282-293
Finansowy aspekt programu rewitalizacji a proces gentryfikacji – przykład Miasta Szczecin Marta Szaja s. 311-325
Współpraca transgraniczna jednostek terytorialnych Polski i Niemiec w aspekcie gospodarki przestrzennej Marta Szaja s. 459-470
Gospodarka komunalnym zasobem nieruchomości w aspekcie gminnej polityki przestrzennej Marta Szaja s. 499-511