Znaleziono 3 artykuły

Lucyna Szaniawska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowe metody prezentacji rzeźby terenu : trójwymiarowe modele, kreskowanie i poziomice - zarys od XVI wieku do 1799 roku Lucyna Szaniawska s. 9-50
"Kartografia Królestwa Polskiego 1815-1915. Materiały XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii. Warszawa, 21-22 listopada 1997", pod red. Lucyny Szaniawskiej, Jerzego Ostrowskiego, Warszawa 2000 : [recenzja] Adam Matuszewski Jerzy Ostrowski (aut. dzieła rec.) Lucyna Szaniawska (aut. dzieła rec.) s. 160
Historia poznania Syberii dokumentowana mapami na przykładzie wybranych zachodnioeuropejskich XVI i XVII-wiecznych map Lucyna Szaniawska s. 207-241