Znaleziono 1 artykuł

Maria Szarama-Swolkieniowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Maria Krysińska, poetka francuskiego symbolizmu", Maria Szarama-Swolkieniowa, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Hitorycznoliterackie", z. 23 : [recenzja] Stefania Bańcer Maria Szarama-Swolkieniowa (aut. dzieła rec.) s. 182