Znaleziono 14 artykułów

Krystyna Szczechowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podsłuch telefoniczny w ustawie o Policji a ochrona prawa człowieka do poszanowania tajemnicy komunikowania się i życia prywatnego Stanisław Pikulski Krystyna Szczechowicz s. 29-39
    Zacytuj
  • Udostępnij
Prawne gwarancje dostępu mediów do procesów sądowych a sprawozdawczość prasowa Robert Dziembowski Krystyna Szczechowicz s. 55-67
Występowanie do państw członkowskich UE o wykonanie kar o charakterze pieniężnym w świetle decyzji ramowej Rady 2005/214 Robert Dziembowski Krystyna Szczechowicz s. 129-139
Wybrane aspekty odstępstwa od zasady bezpośredniości w procesie karnym i Konstytucją Bogna Orłowska-Zielińska Krystyna Szczechowicz s. 149-156
"Czynności operacyjno-rozpoznawcze i ich relacje do procesu karnego", Dobrosława Szumiło-Kulczycka, Warszawa 2012 : [recenzja] Krystyna Szczechowicz Dobrosława Szumiło-Kulczycka (aut. dzieła rec.) s. 165-167
Rodzina a prawny zakaz stosowania kar fizycznych wobec małoletnich Bogna Orłowska-Zielińska Krystyna Szczechowicz s. 181-194
Zwolnienie z tajemnicy dziennikarskiej w postępowaniu karnym Krystyna Szczechowicz s. 184-192
Zasady wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania wobec kobiet w ciąży Krystyna Szczechowicz s. 189-196
"Tożsamość polskiego prawa karnego", pod red. Stanisława Pikulskiego, Marty Romańczuk-Grądzkiej i Bogny Orłowskiej-Zielińskiej, Olsztyn 2011 : [recenzja] Krystyna Szczechowicz Bogna Orłowska-Zielińska (aut. dzieła rec.) Stanisław Pikulski (aut. dzieła rec.) Marta Romańczuk-Grądzka (aut. dzieła rec.) s. 213-215
Dostęp do akt sądowych w postępowaniu karnym Krystyna Szczechowicz s. 227-237
Ograniczenia zasady bezpośredniości w polskim procesie karnym Bogna Orłowska-Zielińska Krystyna Szczechowicz s. 239-255
Sprawozdanie z ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "technologia w prawie karnym : postęp technologiczny w działaniach wykrywczych", Olsztyn, 10 maja 2013 r. Krystyna Szczechowicz s. 251-254
Ochrona czci w przepisach Prawa prasowego Robert Dziembowski Krystyna Szczechowicz s. 259-264
Chosen aspects of the protection of private communication in legal systems and the influence of the European Court of Human Rights jurisdiction of their formation by the application of procedural telephone interception Bogna Orłowska-Zielińska Krystyna Szczechowicz s. 265-279