Znaleziono 1 artykuł

Arkadiusz Szczepański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"O prawach i obowiązkach członków i pracowników prezydiów rad narodowych", S. Ślubowski, A. Szczepański, Warszawa 1964 : [recenzja] Arkadiusz Szczepański (aut. dzieła rec.) Stanisław Ślubowski (aut. dzieła rec.) s. 76