Znaleziono 5 artykułów

Tadeusz Szczepański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Film a wizja senna Tadeusz Szczepański s. 122-139
Kino autotematyczne : (na przykładzie filmu Andrzeja Wajdy "Wszystko na sprzedaż") Tadeusz Szczepański s. 141-156
"Kino autotematyczne (na przykładzie filmu Andrzeja Wajdy >>Wszystko na sprzedaż<<), Tadeusz Szczepański, "Teksty" nr 4 (1972) : [recenzja] M. P. Tadeusz Szczepański (aut. dzieła rec.) s. 155
Saga i prawda Aron Guriewicz Tadeusz Szczepański (tłum.) s. 272-283
"Eisenstein", Tadeusz Szczepański, Warszawa 1986 : [recenzja] Marek Tobera Tadeusz Szczepański (aut. dzieła rec.) s. 410