Znaleziono 2 artykuły

Michał Szczepaniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Midrasz eschatologiczny o Melchizedeku (11QMelch=11Q13) i jego reminiscencje w Nowym Testamencie Michał Szczepaniak s. 125-138
"Melchizedek redivivus in Qumran : Some Peculiarities of Messianic Ideas and Elements of Mysticism in the Dead Sea Scrolls", Igor R. Tantlevskij, Kraków-Mogilany 2004 : [recenzja] Michał Szczepaniak Igor R. Tantlevskij (aut. dzieła rec.) s. 208-211