Znaleziono 8 artykułów

Ludwika Szczerbicka-Ślęk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Treny" Jana Kochanowskiego w świetle estetyki recepcji i oddziaływania Ludwika Szczerbicka-Ślęk s. 3-22
"W kręgu Klio i Kalliope. Staropolska epika historyczna", Ludwika Szczerbicka-Ślęk, Wrocław 1973 : [recenzja] Ludwika Szczerbicka-Ślęk Ludwika Szczerbicka-Ślęk (aut. dzieła rec.) Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 116-122
Wandalin: (Narodziny sarmackiego bóstwa) Ludwika Szczerbicka-Ślęk s. 117-124
"Poezje", Daniel Naborowski, opracował Jan Dürr-Durski, Warszawa 1961, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 298, 2 nlb. : [recenzja] Ludwika Szczerbicka-Ślęk Jan Dürr-Durski (aut. dzieła rec.) Daniel Naborowski (aut. dzieła rec.) s. 190-196
"W kręgu Klio i Kalliope. Staropolska epika historyczna", Ludwika Szczerbicka-Ślęk, Wrocław 1973 : [recenzja] Marek Gumkowski Ludwika Szczerbicka-Ślęk (aut. dzieła rec.) s. 191
">>Treny<< Jana Kochanowskiego w świetle estetyki recepcji i oddziaływania", Ludwika Szczerbicka-Ślęk, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1973) : [recenzja] Izabela Jarosińska Ludwika Szczerbicka-Ślęk (aut. dzieła rec.) s. 261
"Kazania sejmowe", Piotr Skarga, opracował Janusz Tazbir, przy współudziale Mirosława Korolki, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, wydanie trzecie zmienione i uzupełnione, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, seria I, nr 70, redakcja: Jan Hulewicz i Mieczysław Klimowicz, ss. CVI, 196 + 2 wklejki ilustr. : [recenzja] Ludwika Szczerbicka-Ślęk Mirosław Korolko (aut. dzieła rec.) Piotr Skarga (aut. dzieła rec.) Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 315-320
Odpowiedź recenzentki Ludwika Szczerbicka-Ślęk s. 318