Znaleziono 10 artykułów

Elżbieta Szczot

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The Right to Work and Family Wage Some Reflections on Article 10 of the Charter of the Rights of the Family from the Polish Perspective Elżbieta Szczot s. 205-225
"Rodzina i polityka", ed. Elżbieta Szczot, Lublin 2015 : [recenzja] Jacek Szczot Elżbieta Szczot (aut. dzieła rec.) s. 237-241
"Plenitudo legis dilectio. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr hab. Bronisławowi W. Zubertowi z okazji 65. rocznicy urodzin", pod red. Antoniego Dębińskiego i Elżbiety Szczot", Lublin 2000 : [recenzja] Henryk Stawniak Antoni Dębiński (aut. dzieła rec.) Elżbieta Szczot (aut. dzieła rec.) s. 246-253
Family in the Face of Globalization Elżbieta Szczot s. 253-267
"Materiały z międzynarodowej konferencji dotyczącej prawnej regulacji sakramentu pokuty oraz wręczenia prof. dr hab. Bronisławowi W. Zubertowi OFM księgi pamiątkowej "Plenitudo legis dilectio"", pod red. Elżbiety Szczot, Lublin 2001 : [recenzja] Henryk Stawniak Elżbieta Szczot (aut. dzieła rec.) s. 270-273
"Służba i dialog. Materiały II Międzynarodowego Sympozjum Prawa Zakonnego (Lublin, 17-18 X 1994)", pod red. Bronisława W. Zuberta i Elżbiety Szczot, Lublin 1996 : [recenzja] Julian Kałowski Elżbieta Szczot (aut. dzieła rec.) Bronisław Wenanty Zubert (aut. dzieła rec.) s. 274-279
The Right of the Child to Decent Social Conditions and Education Elżbieta Szczot s. 277-294
"Ochrona rodziny w prawie Kościoła łacińskiego", Elżbieta Szczot, Lublin 2010 : [recenzja] Henryk Stawniak Elżbieta Szczot (aut. dzieła rec.) s. 327-329
"Ochrona rodziny w prawie Kościoła łacińskiego", Elżbieta Szczot, Lublin 2010 : [recenzja] Bronisław W. Zubert Elżbieta Szczot (aut. dzieła rec.) s. 399-408
"Plenitudo legis dilectio. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr hab. Bronisławowi W. Zubertowi OFM z okazji 65. rocznicy urodzin", red. Antoni Dębiński, Elżbieta Szczot, Lublin 2000 : [recenzja] Henryk Stawniak Antoni Dębiński (aut. dzieła rec.) Elżbieta Szczot (aut. dzieła rec.) s. 685-690