Znaleziono 6 artykułów

Krystyna Szeżyńska-Maćkowiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
">>Gerwazy groźny ręką, językiem Protazy<<. Wzorzec bohaterów-dioskurów w >>Panu Tadeuszu<< Adama Mickiewicza i we wcześniejszej tradycji", Jacek Banaszkiewicz, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1987) : [recenzja] Krystyna Szeżyńska-Maćkowiak Jacek Banaszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 173
"Naturalistyczni sojusznicy sztuki niezależnej w Polsce i w Belgii", Danuta Knysz-Rudzka, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1987) : [recenzja] Krystyna Szeżyńska-Maćkowiak Danuta Knysz-Rudzka (aut. dzieła rec.) s. 217
"O zapomnianej powieści Anatola Sterna >>Namiętny pielgrzym<<", Adela Pryszczewska-Kozołub, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XXIV, Opole 1985: [recenzja] Krystyna Szeżyńska-Maćkowiak Adela Pryszczewska-Kozołub (aut. dzieła rec.) s. 267
"Halban jako polemista literacki', Siemion S. Łanda, "Przegląd Humanistyczny" nr 11 (1987) : [recenzja] Krystyna Szeżyńska-Maćkowiak Siemion S. Łanda (aut. dzieła rec.) s. 293
"Tradycja barokowa w >>Trans-Atlantyku<< W.Gombrowicza", Janusz Rohoziński Stefan Wroczyński, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 Krystyna Szeżyńska-Maćkowiak Janusz Rohoziński (aut. dzieła rec.) Stefan Wroczyński (aut. dzieła rec.) s. 327
"Tradycja Conradowska w twórczości Jerzego Andrzejewskiego", Stefan Zabierowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 12 (1987) : [recenzja] Krystyna Szeżyńska-Maćkowiak Stefan Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 353