Znaleziono 4 artykuły

Mirosław Szegda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawa zwołania soboru przez prawosławnych Mirosław Szegda s. 211-230
Nowe spojrzenie na katolicko-prawosławny rozłam Mirosław Szegda s. 233-242
Drugi Sobór Watykański a zjednoczenie chrześcijan Wschodu i Zachodu Mirosław Szegda s. 281-310
Z przygotowań do Soboru Wszechprwosławnego Mirosław Szegda s. 376-379