Znaleziono 10 artykułów

Zbigniew Szeloch

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aus- und Weiterbildung von Managern in Russland, Weisrussland und der Ukraine Zbigniew Szeloch s. 11-26
    Zacytuj
  • Udostępnij
Systemowa koncepcja organizacji Zbigniew Szeloch s. 17-23
Process of the Formation and Functioning of Economic Associations Zbigniew Szeloch s. 45-57
Czynniki ograniczające działalność modernizacyjną w przedsiębiorstwie przemysłowym Barbara Janczewska Zbigniew Szeloch s. 93-106
Personalmanagement als Wissenschaftsdisziplin in Polen Zbigniew Szeloch s. 117-126
Organizacyjne problemy tworzenia i funkcjonowania kombinatów przemysłowych Zbigniew Szeloch s. 159-168
Podstawowe zasady i elementy zarządzania jednostkami inicjującymi Zbigniew Szeloch s. 169-183
Metodyka budowy modelu strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem : zarys problematyki Zbigniew Szeloch s. 229-255
Evolution der Industrieorganisation und -leitung in Polen : 1944-1984 Zbigniew Szeloch s. 269-289
Diagnoza i ocena kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie Zbigniew Szeloch s. 389-402