Znaleziono 11 artykułów

Joanna Szerszunowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Lakunarnoœść jednostki "Matka Polka" a jej dwujęzyczny opis słownikowy Joanna Szerszunowicz s. 69-82
"Semantyka i pragmatyka językowa. Słownik podstawowych pojęć z zadaniami i literaturą przedmiotu", Irena Szczepankowska, Białystok 2011 : [recenzja] Joanna Szerszunowicz Irena Szczepankowska (aut. dzieła rec.) s. 89-92
Prime giornate di studio dell'’Associazione Italiana di Fraseologia & Paremiologia PHRASIS „"Paese che vai, usanza che trovi"”, 20-–22.02.2014, Werona Joanna Szerszunowicz s. 97-100
Stylotwórcza funkcja związków frazeologicznych w twórczośći księdza Jana Twardowskiego a ich przekład na materiale tłumaczeń wybranych wierszy na język angielski Joanna Szerszunowicz s. 101-121
Etykietka językowa w ujęciu translatorycznym Joanna Szerszunowicz s. 109-123
"Świat roślin w polskiej frazeologii", Alicja Nowakowska, Wrocław 2005 : [recenzja] Joanna Szerszunowicz Alicja Nowakowska (aut. dzieła rec.) s. 129-131
"„Nie święci garnki lepią” : obraz rzemiosła utrwalony w polskiej frazeologii", Ewa Młynarczyk, Kraków 2013 : [recenzja] Joanna Szerszunowicz Ewa Młynarczyk (aut. dzieła rec.) s. 155-160
International Conference "Humanities in the Information Society - II", 24-26.10.2014, Shota Rustaveli State University, The Faculty of Humanities, Batumi, Georgia Joanna Szerszunowicz s. 160-162
Konotacje nazw własnych i ich frazeotwórczy potencjał w ujęciu konfrontatywnym Joanna Szerszunowicz s. 191-208
Kongruencja obrazowania związków frazeologicznych a ich językowa ekwiwalencja Joanna Szerszunowicz s. 207-223
Bikulturowość leksykalna mieszkańców pogranicza : (w ujęciu przekładoznawczym) Joanna Szerszunowicz s. 259-265