Znaleziono 6 artykułów

Adam Szewczuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Adam Szewczuk s. 7-8
Rozwój lokalny na tle współczesnych uwarunkowań : rekomendacje dla praktyki samorządowej Adam Szewczuk s. 97-119
Strategie gospodarowania środkami publicznymi w jednostkach samorządu terytorialnego na tle ujawniających się zjawisk kryzysowych Adam Szewczuk s. 232-243
Orientacja jakościowa w działaniu samorządu terytorialnego w Polsce wobec nowej perspektywy europejskiej Adam Szewczuk s. 294-324
Funkcjonowanie sektora publicznego w Polsce : dylematy jakości, mierników i metod oceny Adam Szewczuk s. 397-412
Partycypacja obywatelska ważnym czynnikiem umacniania misji samorządu terytorialnego Adam Szewczuk s. 471-487