Znaleziono 13 artykułów

Leszek Szewczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rezeption biblischer Quellen der Homilie in der Verkündigung Leszek Szewczyk s. 31-38
Rezeption biblischer Quellen der Homilie in der Verkündigung Leszek Szewczyk s. 31-38
Zagadnienia moralne w wypowiedzi kaznodziejskiej Leszek Szewczyk s. 48-57
Na ambonie po śląsku? Kontrowersje wokół głoszenia słowa Bożego w dialektach i gwarach Leszek Szewczyk s. 82-93
Znaczenie terapii logopedycznej w kształceniu kaznodziejów Leszek Szewczyk s. 82-89
Księdza Stanisława Wilczewskiego troska o jakość słowa (kaznodziejskiego) Leszek Szewczyk s. 101-109
Homilia jako miejsce zastosowania zasad retoryki : nowe poszukiwanie wzajemnych relacji Leszek Szewczyk s. 127-136
"Siedzieć jak na tureckim kazaniu", czyli o trudnym języku kazań Leszek Szewczyk s. 143-151
"Polska bibliografia homiletyczna 1945-2005", Wiesław Przyczyna, Leszek Szewczyk, Kraków 2007 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Wiesław Przyczyna (aut. dzieła rec.) Leszek Szewczyk (aut. dzieła rec.) s. 259-262
Recepcja mariologii Vaticanum II w polskiej teorii i praktyce homiletycznej Leszek Szewczyk s. 276-287
"Kanonicy. Odnowa przepowiadania słowa Bożego w (archi)diecezji katowickiej po Soborze Watykańskim II", Leszek Szewczyk, Katowice 2009 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Leszek Szewczyk (aut. dzieła rec.) s. 347-350
Perswazja językowa w wybranych homiliach kapłanów archidiecezji katowickiej Leszek Szewczyk s. 359-376
Ksiądz Władysław Basista jako wychowawca, homileta i logopeda Leszek Szewczyk s. 435-444