Znaleziono 5 artykułów

Maria Szewczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problematyka nieletnich w ustawie o przekazaniu niektórych drobnych przestępstw jako wykroczeń do orzecznictwa karno-administracyjnego Maria Szewczyk s. 39-44
Kilka uwag dotyczących odszkodowania jako środka karnego w projekcie kodeksu karnego Maria Szewczyk s. 69-77
Zmiany we francuskim prawie karnym na tle Kodeksu Karnego z 1994 r. Maria Szewczyk s. 122-133
"Problemy odpowiedzialności karnej. Księga ku czci Profesora Kazimierza Buchały", pod red. Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Marii Szewczyk, Stanisława Waltosia i Andrzeja Zolla, Kraków 1994 : [recenzja] Stanisław Zabłocki Maria Szewczyk (aut. dzieła rec.) Stanisław Waltoś (aut. dzieła rec.) Andrzej Zoll (aut. dzieła rec.) Zbigniew Ćwiąkalski (aut. dzieła rec.) s. 166-175
"Nauka wobec przestępczości : księga ku czci Profesora Tadeusza Hanauska", red. Janina Błachut, Maria Szewczyk, Józef Wójcikiewicz, Kraków 2001 : [recenzja] Jerzy Migdal Janina Błachut (aut. dzieła rec.) Maria Szewczyk (aut. dzieła rec.) Józef Wójcikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 208-214