Znaleziono 2 artykuły

Jan Sziling

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Hitlerowska administracja cywilna w Toruniu w okresie zarządu wojskowego (7 IX-25 X 1939 r.) Jan Sziling s. 177-184
Hierarchia Kościoła rzymsko-katolickiego na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy w latach 1939-1945 Jan Sziling s. 279-289